Biuro Usług Mikrokomputerowych SOFT s.c.
adres: 07-100 Węgrów; ul. Gdańska 15, tel: (+48 25) 792 28 83 www.soft.wegrow.pl

Podpis elektroniczny

podpis.JPG

Wszelkie formalności związane z wydaniem lub odnowieniem podpisu elektronicznego możecie załatwić Państwo za naszym pośrednictwem. Zapraszamy do siedziby naszej firmy lub prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 025 792 28 93 w celu umówienia się u Państwa.

Zestawy z certyfikatem kwalifikowanym (cennik)

Odnowienia, wydania i dodatkowe certyfikaty CERTUM (cennik)


Komu jest potrzebny podpis elektroniczny ?

Kilkaset tysięcy małych i średnich firm musi od 21 lipca 2008 przesyłać dokumenty do ZUS opatrzone certyfikowanym podpisem elektronicznym. Chodzi o firmy rozliczające ze składek więcej niż pięć osób, bo to one składają e-deklaracje do ZUS. Takie dokumenty trzeba będzie sygnować podpisem elektronicznym. Obowiązek ten wynika z art. 40 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Każdy przedsiębiorca i płatnik może już złożyć deklaracje podatkowe przez Internet. Dotychczas z tej formy rozliczania z urzędem skarbowym korzystali jedynie tzw. duzi podatnicy, czyli podmioty, których roczne przychody netto przekraczają równowartość 5 mln euro. Od 1 stycznia 2008 r. taką możliwość ma każdy przedsiębiorca. Musi tylko mieć bezpieczny podpis elektroniczny, zgłosić w urzędzie skarbowym taki zamiar (ZAWE1) i wskazać osobę upoważnioną do składania deklaracji w jego imieniu. Jeśli będzie to robił sam, jako osobę upoważnioną powinien wpisać siebie. Dopiero potem będzie można wysłać potwierdzenie składania deklaracji w formie elektronicznej (ZAWE2).

Gdzie zdobyć certyfikat i ile to kosztuje

E-podpis to technika potwierdzania autentyczności dokumentów i tożsamości ich nadawców. Daje pewność, że sygnowany dokument wysłany drogą elektroniczną pochodzi od danego nadawcy. Spośród dwóch rodzajów podpisów – zwykłego i tzw. kwalifikowanego – zrównany pod względem prawnym z podpisem odręcznym jest jedynie ten drugi. Weryfikuje go certyfikat wystawiany przez jedno z trzech działających w kraju centrów: Certum, Sigillum albo KIR. Dotychczas w kontaktach z ZUS korzystano z e-podpisu dedykowanego, używanego tylko do jednego celu. Firmy za niego nie płaciły. Teraz potrzebny będzie e-podpis kwalifikowany.

SOFT s.c. - Autoryzowany Partner UNIZETO Technologies S.A.

Na mocy Umowy Autoryzującej Partnerski Punkt Rejestracji (1/P/CC/2008 z dnia 28.04.2008) nasza firma prowadzi Punkt Potwierdzania Tożsamości (PPT), który zferyfikuje Państwa tożsamość przed wydaniem certyfikatu kwalifikowanego.

Dodatkowo oferujemy:

  • przeprowadzenie weryfikacji tożasmości u Klienta,
  • konsultacje oraz szkolenia w zakresie podpisu elektronicznego,
  • sprawdzenie i odesłanie dokumentów do CERTUM PCC (Powszechne Centrum Certyfikacji).

Ustawa o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. - tekst ujednolicony. (Dz.U. 2001 Nr 130, Poz. 1450) (210 kB)

© 2008 Biuro Usług Mikrokomputerowych SOFT s.c.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń.