Rodo

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Usług Mikrokomputerowych SOFT s.c. z siedzibą w Węgrowie ul. Gdańska 15.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia dokumentu sprzedaży.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przpisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądanie od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie.

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich niepodanie uniemożliwi wykonanie czynności cywilnoprawnej.

Kontakt

ADRES

ul. Gdańska 15
07-100 Węgrów

GODZINY OTWARCIA

Pn-Pt
8:00 - 17:00

E-MAIL